Anna Bosch

Puntal Restaurant

Puntal Restaurant

Un restaurant proper, amb producte de proximitat i proper al seu barri i amb uns ideals de gestió i funcionament d’equip envejables. Un lloc en constant evolució i aprenentatge.

L’encàrrec consistia a acompanyar-los en aquesta aventura. Un viatge que consistia a comunicar el seu procés de treball i els seus ideals. Sempre allunyant-nos del corporativisme extrem que pateixen alguns establiments. L’Espai Puntal havia de ser un full en blanc sense normes, un lloc per experimentar i crear contingut coherent a les seves formes de fer.


Visual Identity

Art Direction

Creative Direction

Puntal Restaurant
Puntal Restaurant
Puntal Restaurant
Puntal Restaurant

Es va decidir donar molta importància al contingut. Ajudar-nos de textos que expliquin el projecte. Crear una identitat amb poques normes, oberta i flexible als canvis i a les necessitats de l’espai.


Puntal Restaurant
Puntal Restaurant
Puntal Restaurant
Puntal Restaurant
Puntal Restaurant
Puntal Restaurant
Puntal Restaurant
Puntal Restaurant
Puntal Restaurant