Anna Bosch

Puntal Restaurant

Puntal Restaurant

Un restaurant proper, amb producte de proximitat i proper al seu barri i amb uns ideals de gestió i funcionament d’equip envejables. Un lloc en constant evolució i aprenentatge.

L’encàrrec consistia a acompanyar-los en aquesta aventura. Un viatge que consistia a comunicar el seu procés de treball i els seus ideals. Sempre allunyant-nos del corporativisme extrem que pateixen alguns establiments. L’Espai Puntal havia de ser un full en blanc sense normes, un lloc per experimentar i crear contingut coherent a les seves formes de fer.

Es va decidir donar molta importància al contingut. Ajudar-nos de textos que expliquin el projecte. Crear una identitat amb poques normes, oberta i flexible als canvis i a les necessitats de l’espai.


Visual Identity

Art Direction

Creative Direction

Puntal Restaurant
Puntal Restaurant
Puntal Restaurant
Puntal Restaurant
Puntal Restaurant
Puntal Restaurant
Puntal Restaurant
Puntal Restaurant
Puntal Restaurant
Puntal Restaurant
Puntal Restaurant
Puntal Restaurant