Anna Bosch

Llibre Laus 2023

Llibre Laus 2023

Disseny del llibre ADGLaus 2023, la publicació de referència del sector que recull 313 projectes galardonats, a més dels premis honorífics del 2023: el premi Laus d'Honor a Cruz Novillo i el premi Laus Empreses i Entitats al CCCB.

El llibre, més enllà de voler ser una compilació dels projectes, ens permet veure les principals tendències i l'estat en el que es troba el sector del disseny gràfic i la comunicació visual.

Una de les preguntes formulades en el procés de creació, era l’ús experiencial del llibre ADGLaus. Clarament, la seva funció és la d’arxivar i recordar els premiats d’aquell any. Recordar i tenir constància d’aquella edició. El concepte d’arxivador, serà la base de la formalització del llibre, és per això que els recursos visuals emprats estan extrets entorn aquest concepte, tant en l’enquadernació com la maquetació, els quals s’equilibren amb l’elegància que ha tenir un llibre ADG Laus. A més a més, es vol que l’experiència de tenir-lo a les mans sigui agradable, sense un pes excessiu, amb una bona obertura.

Pel que fa als encartats, destacats en gramatge i color, serveixen per poder parlar sobre la idea del premi i com n’és d’important treballar l’observació no només en l’àmbit laboral, sinó personal. Com més observes, retens i arxives, més recursos i eines tens per resoldre qualsevol projecte, més sensibilitat. Com l’observació d’una cosa pot arribar a emocionar. Som afortunats de poder observar aquests premis amagats a simple vista que ens dóna l’observació, ja sigui assegut al costat d’una finestra al tren, a la muntanya, etc. Es busca relaxar i/o que el lector es senti identificat amb allò que s’hi explica.


Editorial

Creative Direction

Illustration

Llibre Laus 2023
Llibre Laus 2023
Llibre Laus 2023
Llibre Laus 2023
Llibre Laus 2023
Llibre Laus 2023
Llibre Laus 2023
Llibre Laus 2023