Anna Bosch

Festes d'Agost 22

Festes d'Agost 22

Gràfica per les festes d’Agost 2022 que es celebren cada any a Banyoles. Conta amb un programa ple d’activitats destinades al gaudi cultural i popular, des de concerts fins a tallers de totes les edats.

Visual Identity

Festes d'Agost 22
Festes d'Agost 22
Festes d'Agost 22

El vincle de l'aigua amb Banyoles és evident i a l'agost el vincle es fa més estret. El sistema visual es basava en el joc entre els nivells de l'aigua i la paraula Agost. Una combinació de colors vius per reforçar la festa i l'impacte d'una tipografia gran i immersa a dintre l'aigua.

Festes d'Agost 22
Festes d'Agost 22