Anna Bosch

Carla Garcia Durlan

Carla Garcia Durlan

Carla Garcia Durlan és una marca de joies fetes a mà. Les col·leccions consisteixen en peces collage amb una certa càrrega de brutalitat, influenciades pels records, instants que captura amb forma de traç i que després els transforma en una peça. Les seves línies respiren un cert caos i una irregularitat a les formes que les fan úniques.

L'encàrrec parteix de posar ordre i poder mostrar les col·leccions. La identitat visual reforça el nom de la dissenyadora per emfatitzar la seguretat de la marca i la contundència de les peces.

Visual Identity

Editorial

Art Direction

Carla Garcia Durlan
Carla Garcia Durlan

Tanmateix, l’objectiu es decanta per la creació d’un sistema editorial que englobi tot el que la dissenyadora genera, un sistema per organitzar les col·leccions de joies, un sistema que permet muntar i desmuntar amb agilitat la seva obra. La flexibilitat del muntatge ajuda a crear diferents agrupacions de catàlegs depenent de les necessitats de l’esdeveniment o el client. El traç de portada remet a la manera que la Carla esbossa una peça, l’instant que captura amb forma de traç i que després treballa donant-li forma.


Carla Garcia Durlan
Carla Garcia Durlan
Carla Garcia Durlan