Anna Bosch

Bodega Raventós-Basagoiti

Bodega Raventós-Basagoiti

Disseny Editorial del projecte arquitectònic que l'estudi La Boqueria va realitzar per la Bodega Raventós-Basagoiti.

Es decideix dividir el contingut amb dos llibres, un llibre per fase. El llibre 1, conté la fase del procés de l'obra, conté els plànols, i les fotografies de la fase de construcció. El llibre 2, conté la fase de l'obra acabada, un seguit de fotografies del resultat final.

Es dissenya una carpeta que conté informació de l'estudi d'arquitectura i que servirà per guardar els dos llibres.

Editorial

Bodega Raventós-Basagoiti
Bodega Raventós-Basagoiti
Bodega Raventós-Basagoiti
Bodega Raventós-Basagoiti
Bodega Raventós-Basagoiti