Il·lustracions creades per la cafeteria i forn de pa, Pa amb oli.
Projecte realitzat a Run Design.

Identitat i il·lustració
Client: Pa amb oli
Període: 2016