Identitat
Projecte per: Roser Padrés
Client: Ostrich
Període: 2019