No aparcar, posa en qüestió l’ús del garatge i l’experiència dels seus usuaris. A través del garatge ens realitzem preguntes sobre la societat, les necessitats, els comportaments i el valor de l’espai del garatge en si mateix; quin valor té aquest espai? Quina relació hi ha entre l’usuari i el seu garatge? Com ha canviat l’ús del garatge? Com es relaciona la casa unifamiliar amb el seu garatge? I els seus habitants? Qui fa ús del garatge? És una extensió de l’home? L’oci de l’home? Què amaguem al garatge? De què ens amaguem? Què creem en aquest espai?

Davant el plantejament de fer una recerca i retratar els usos del garatge sorgeix la necessitat de crear una peça gràfica que aglutini el conjunt d’imatges i les articuli al voltant d’un discurs. El format editorial en paper resulta el més adequat per mostrar les fotografies dels garatges i els escrits sobre aquest espai. Aquesta publicació consistirà amb una sèrie d’articles que analitzaran el garatge des de diferents àmbits.

El contingut principal serà el conjunt de fotografies de garatge i els seus usuaris. Cadascuna d’elles es tractarà, amb un angle i un to fotogràfic específic però sense perdre ni modificar l’essència del lloc. S’haurà de respectar el màxim el lloc i fotografiar-l’ho tal com és. No es tractarà de fotografies realitzades amb una intenció artística, sinó documental.
El segon nivell de continguts consistirà amb una sèrie de textos que teoritzaran al voltant del garatge. Articles d’anàlisis, entrevistes o exposició de documentació històrica seran alguns dels temes tractats en aquest apartat. Aquests tindran la funció d’expandir la comprensió d’aquest espai, la seva diversitat i la seva història.

Creació d’una tipografia display, recerca de tipografies emprades a la senyalització, retolació o cartellisme de garatge per crear identitat a la publicació a través de la tipografia. Es simplifiquen els acabats interiors de la tipografia, s’equilibren els gruixos i es treballa la condensació ideal pel format vertical de la publicació.

Direcció i coordinació: Anna Bosch
Fotografia dels garatges: Sílvia Poch
Textos articles fotogràfics: Marina R. Colás
Articles teòrics a càrrec de: Adrià G. Llorens, Adrià Garcia Mateu,
Alfons Tornero, Anna Salazar, Sandra Boadas i Míriam Cano.
Disseny i direcció d'art: Anna Bosch
Maquetació: Anna Bosch
Impressió: Can Mateu