Il·lustracions per l'article "Perquè mana occident (per ara)" de Ian Morris a la revista Món d'Ahir.
Creació d'il·lustracions de productes orientalitzats. Projecte creat a Run Design.

Il·lustració i editorial
Client: Minoria Absoluta
Period: 2016
Fotografia llibre: Marc Castellet