Un homenatge a la tipografia que reb el mateix nom que la cervesa, Futura. Una tipografia creada el 1927 per Paul Renner. “The quick brown fox jumps over the lazy dog” és un pangrama amb anglès que té totes les lletres de l’abecedari i s’utilitzava per examinar als mecanógrafs i provar les tipografies als ordinadors. Actualment, encara s’utilitza per mostrar una tipografia. A més, el contingut del pangrama es vincula perfectament al treball de la cervesa artesana que exerceix Soma Beer.

Futura IPA
Edició: Limitada
Client: Soma Beer
Període: 2018-2019
Fotografia: Sílvia Poch