Diálogos és un Cicle de conferències sobre la repressió franquista a Catalunya que organitzava el Centre Cultural - Llibreria Blanquerna i la Generalitat de Catalunya - Delegació del Govern a Madrid. Un cicle format per quatre conferències moderades per Joaquin Nadal i dos convidats/des que dialoguen sobre un tema concret al voltant de la respressió franquista.

La formalització gràfica es basa amb l’objecte de la bandera. Un objecte que uneix els col·lectius amb les mateixes creences i que també els separa. A la vegada, un símbol patriotIc imposat a la dictadura.

Il·lustració de la bandera basada amb les banderes que s’il·lustraven als cartells de la guerra civil i que que tapa i destapa un sentiment i un patriotisme.
Dialogar amb llibertat?

Tanmateix una escala de colors que remet als “grissos”, la polícia del franquisme i els gran causants dels moviments repressius que es
tracten al Cicle.

Identitat visual i elements de comunicació
Client: Centre Cultural - Llibreria Blanquerna.
Generalitat de Catalunya - Delegació
del Govern a Madrid.

Període: 2022