Big data, és el nom que rep aquesta cervesa. Es crea un símbol per representar i fer crítica del concepte.

BIG DATA IPA
Edició: Limitada
Client: Soma Beer
Període: 2019
Fotografia: Sílvia Poch